هدایت به دروازه پرداخت

فاکتور محصول

نوع کارت
ساکس 5 تلگرام ویژه ( 3 ماهه )
قیمت واحد
۳۵۰۰۰۰ ریال
تعداد
۱ عدد
جمع کل
۳۵۰۰۰۰ ریال
تخفیف
ریال
مبلغ قابل پرداخت
ریال